Nonstop - Oh My Girl Ringtone Download

Nonstop – Oh My Girl

Nonstop – Oh My Girl
0:00
0:00
  • Category: Korean
  • Views: 1676
  • Free Download (MP3): Download
  • File size: NAN

Download Nonstop - Oh My Girl Ringtone:

 

무인도에 어느 날 떨어진 거야
둘만 남게 됐다면 넌 어떨 것 같아
생각만 해도 무섭다 얼굴을 찌푸렸지만
너에겐 얘기 못 해 절대로

살짝 설렜어 난 (Oh nanananana)
살짝 설렜어 난 (Oh nanananana)
그럴 일 없지만
살짝 설렜어 난